Ochrana osobních údajů

led, 19 2024

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

V souladu s nařízením GDPR se zaměřujeme na ochranu osobních údajů našich zákazníků. Osobní údaje zpracováváme pouze na základě oprávněného zájmu, svolení uděleného zákazníkem, nebo na základě právních požadavků. Zpracování těchto údajů nám umožňuje poskytovat naše služby na nejvyšší možné úrovni, včetně individuálně přizpůsobených nabídek a produktů. Každý záznam je uchováván s maximální možnou péčí a zabezpečením tak, aby nedošlo k jeho zneužití nebo neoprávněnému přístupu. Zároveň každému poskytujeme možnost přístupu k těmto údajům, jejich opravě či vymazání v souladu s nařízením GDPR.

Naše firma se zavazuje, že nabízí transparentnost ve zpracování osobních údajů. Zákazníci mají možnost se kdykoliv informovat o tom, jaké údaje o nich máme uložené, pro jaký účel jsou tyto údaje využívány a komu mohou být případně poskytnuty. Jakmile nám zákazník poskytne své osobní údaje, snažíme se zajistit, aby byly zpracovány výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a v souladu s přísnými procedurami, které zabraňují jakémukoli neautorizovanému zpřístupnění nebo zneužití těchto údajů.

Práva subjektů údajů

Pro vyřešení jakékoliv otázky nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů prosím neváhejte kontaktovat pí. Renatu Holubovou na e-mailovou adresu [email protected]. Pí. Holubová je zodpovědná osoba za ochranu osobních údajů ve firmě a zajišťuje, že je s vašimi daty nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Kancelář pí. Renaty Holubové:
Starobrněnská 3,
602 00 Brno,
Česká republika